Domov      Copyright
Print this pageAdd to Favorite
Tako kot zamisel za film o Vladimirju Bračiču je tudi zamisel za izdelavo spletnih strani
www.bracic-vladimir.info nastala in se uresničila v Društvu za oživitev gradu Borl iz Cirkulan.


Društvo za oživitev gradu Borl si pridržuje avtorske pravice na vsebino, ki je objavljena na spletnih straneh www.bracic-vladimir.info.


Informacije na naših spletnih straneh so pripravljene s skrbnostjo. Društvo za oživitev gradu Borl ne prevzema odgovornosti uporabe kateregakoli dela vsebine. Uporaba vsebine, ki je objavljena na naših spletnih straneh, poteka na odgovornost tistega, ki jo uporabi.


Avtor tekstov v vseh rubrikah razen domov in bibliografija je mag. Martin Prašnički. Vsi teksti skupaj sestavljajo članek Prof. dr. Vladimir Bračič – žlahtni trs haloških goric, ki je bil objavljen v Časopisu za zgodovino in narodopisje, letn. 80=45 (2009), št. 4, str. 9-37.


Pri izdelavi spletne strani www.bracic-vladimir.info so sodelovali člani Društva za oživitev gradu Borl:
mag. Martin Prašnički, Mira Petrovič, Sonja in Jernej Golc.


Oblikovanje zgornje pasice: s.kolibri

Gostovanje spletnih strani najugodneje ta hip !
 
  

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si