Domov      Rodoljub      Odlikovanja, priznanja, medalje
Print this pageAdd to Favorite

Prof. dr. Vladimir Bračič je bil nosilec številnih priznanj in odlikovanj, ki so mu bila podeljena za zasluge, hrabrost ter za prizadevno in uspešno družbeno in politično delo. Tukaj lahko naštejemo večino le-teh, najbrž pa bo potrebno ta seznam dopolniti še s podatki, ki avtorju niso bili dostopni [1]:

 

Medalja zasluge za narod

Red za vojaške zasluge s srebrnima mečema (34)

Red partizanske zvezde s puškama (29)

Red za vojaške zasluge z zlatima mečema (26)

Red dela z zlatim vencem (25)

Red za hrabrost (23)

Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem (21)

Red zaslug za narod s srebrnimi žarki (20)

Red republike s srebrnim vencem (18)Slika 6: Nekaj Bračičevih odlikovanj. Zbirko hrani sin Bojan Bračič

 

Številke v oklepaju pomenijo rang odlikovanja;  najvišji rang (1) je imel red jugoslovanske velike zvezde.

 

Vladimir Bračič je bil tudi nosilec:

 

Visokega madžarskega odlikovanja »A Munka Erdemrend arany«

Zlatih plaket Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani

Srebrne plakete Filipove Univerze v Marburgu na Lahni v Nemčiji

Zlati plaketi Pedagoške akademije in Visoke tehniške šole v Mariboru

Žagarjeve nagrade za pedagoško delo

Nagrade sklada Borisa Kidriča za znanstveno raziskovalno delo

Zlatega grba mesta Maribora za življenjsko delo

Zlate plakete občine Ptuj

Velike rimske oljenke Kulturne skupnosti Ptuj

Leta 1986 je prof dr. Vladimir Bračič postal tudi častni krajan svojega rojstnega kraja, Krajevne skupnosti Cirkulane.[1] Bojan Bračič, zbirka. Sin Bojan hrani večino naštetih očetovih priznanj.

 

 
 
  

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si