Domov      Povzetek_SLO
Print this pageAdd to Favorite
Prof. dr. Vladimir Bračič
žlahtni trs haloških góric
Prispevek za biografijo
Ob 90-letnici njegovega rojstva
(1919 – 1996)

Martin Prašnički *
Povzetek

Profesor dr. Vladimir Bračič se je rodil leta 1919 v Cirkulanah. Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, nižjo gimnazijo na Ptuju. Leta 1935 se je vpisal na učiteljišče v Mariboru, kjer je z uspehom dokončal dva letnika, vendar se je zaradi domnevne nazorske ogroženosti, ki je bila povezana z njegovim bratrancem Bojanom Ilichom, moral iz Maribora umakniti v Ljubljano.

Ljubljansko učiteljišče je končal leta 1940, prvo službo pa je dobil v kraju Polom v Suhi Krajini. Tam je dočakal leta 1941 okupacijo. Priključil se je partizanom, a je bil izdan in interniran v Italijo in na otok Rab. V Slovenijo se je vrnil po enem letu in odšel na Primorsko, kjer je partizanil in med drugim postal komisar Kosovelove brigade.
Po končani vojni se je vrnil v Maribor, od koder ga je šolsko ministrstvo pošiljalo na različna mesta v Vzhodni Sloveniji, na Primorsko in celo v Albanijo. Leta 1952 je diplomiral na Univerzi v Ljubljani kot geograf in se zaposlil na gimnaziji Ptuj, odšel nato v politiko, leta 1960 pa je prišel v Maribor, kjer se je po krajšem opravljanju nalog načelnika na OLO Maribor zaposlil na prvi višji šoli v Mariboru. Tu se začne njegov vzpon po lestvici višjih in visokih šol do vrha univerze, katere projekt je sam tudi vodil. Leta 1975 je postal prvi rektor Univerze v Mariboru, leta 1979 pa se je po prvem mandatu upokojil. Umrl je leta 1996 v Mariboru.

Vladimir Bračič je izjemno rad prihajal v svoj rojstni kraj Cirkulane. Že kot dijak je sodeloval na raznih prireditvah. Bil je sokol in igralec, planinec, godbenik. Kot domoljub v najboljšem pomenu besede je pozneje tudi pisal prispevke za zgodovino Cirkulan in pripravljal razna druga zgodovinska besedila ob jubilejih šole in kulturnega društva. Ko je bil na položaju v politiki, je pomagal prenekateremu haloškemu dijaku in študentu do štipendije. Bil je tudi govornik na številnih prireditvah. Domačini so ga leta 1986 počastili z nazivom častnega krajana Cirkulan. Maja 2009, ob 90-letnici njegove smrti, so mu postavili doprsni kip pred šolo in odprli razstavo o njegovem življenju in delu ter organizirali znanstveno-strokovno srečanje, na katerem so njegovi kolegi, nekdanji študentje in domačini predstavili pomen njegovega dela.

Pričujoči prispevek ima namen, da osvetli določene epizode iz življenja in dela prof. Bračiča in da predstavi tudi nekatere manj znane poglede nanj kot na človeka, ki je zaslužen tudi za napredek svojih rojstnih Haloz. 

Prašnički, Martin: Prof. dr. Vladimir Bračič – žlahtni trs haloških goric. V: Časopis za zgodovino in narodopisje, letn. 80=45 (2009), št. 4, str. 9-37 
 
 
 
 
 
  

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si