Domov      Organizator šolstva      Profesor in predstojnik na višjih in visokih šolah
Print this pageAdd to Favorite

Višja komercialna šola (VKŠ) je bila ustanovljena leta1959 kot prva višja šola v Mariboru. Bračič je sprva imenovan za profesorja splošno gospodarske geografije na vseh oddelkih, na oddelkih za zunanjo trgovino ter za turizem in gostinstvo pa gospodarske geografije po specializiranem programu [1]. Kmalu postane na tej šoli predstojnik oddelka za turizem in gostinstvo. Leta 1959 je bila ustanovljena tudi Višja tehniška šola in leto za tem Pedagoška akademija in potem Višja pravna šola ter še ostale višje šole, kar je zahtevalo koordinacijo in povezovanje šolstva v Mariboru na višji ravni. Tedanji predsednik Okrajnega ljudskega odbora Jožef Tramšek je že februarja 1960 podpisal odločbo, s katero je imenoval deseterico vplivnih ljudi iz mariborskega šolstva, politike in gospodarstva, ki naj pripravijo predlog nadaljnjega razvoja višjih šol v Mariboru [2]. Vladimir Bračič je prevzel mesto tajnika, s čemer je prevzel nase ključno vlogo organizatorja, predlagalca in uresničevalca sklepov te delovne skupine. Ves čas je ob tem izvajal tudi pedagoške obveznosti na VKŠ in na PA.

 

Kot smo že omenili, postane Bračič oktobra 1962 na PA Maribor redni profesor za geografijo in je hkrati izvoljen tudi za direktorja akademije [3]. Na PA je ostal v delovnem razmerju do upokojitve (1979), iz te sredine pa je prišel na univerzo tudi predlog za njegovo imenovanje za zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru.

 

9. decembra 1961 je bil na ustanovni skupščini Združenja mariborskih visokošolskih zavodov (ZVZ) Miro Bračič izvoljen za prvega predstojnika združenja [4].

V nadaljnjih letih so se njegove funkcije v okviru višjih in visokih šol samo še množile. Pred njim in krogom njegovih ožjih sodelavcev je bil pomemben cilj: zagotoviti kakovosten študij na višjih šolah in polagoma doseči pogoje, ko bo možna njihova združitev v novo slovensko univerzo.[1] Bojan Bračič, zbirka: Odločba VKŠ, št. 01/1-581/1 z dne 21. 6. 1960

[2] Bojan Bračič, zbirka: Odločba OLO Maribor, št. 01 – 18/I z dne 22. 2. 1960

[3] Bojan Bračič, zbirka: Odločba PA Maribor, št. 13-15/62 – 2A in 2B z dne 19. 10. 1962

[4] KATEDRA, časopis mariborskih študentov: december 1961

 
 
 
  

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si