Domov      Organizator šolstva      Projekt Univerza v Mariboru in prvi rektor
Print this pageAdd to Favorite

Gotovo je prav prof. dr. Vladimir Bračič najbolj zaslužen za to, da si je bilo v Sloveniji mogoče zamisliti ustanovitev še ene univerze, ki ni v Ljubljani - Univerze v Mariboru. In to zamisel je bilo nato treba tudi uresničiti! Kljub številnim zahtevnim obveznostim v Mariboru se je pustil nagovoriti, da stopi v vlado SR Slovenije, ki jo je vodil v letih 1968 – 1972 liberalni politik Stane Kavčič. V tem času si je Bračič z dotedanjimi izkušnjami ustanovitelja več šol, in kot spreten pogajalec z diplomatskim pristopom do centrov odločanja v Ljubljani, pridobil dovolj podpore za nadgradnjo visokošolskega središča v Mariboru. Potem, ko je leta 1972 moral Kavčič odstopiti in se je koncept njegove bivše vlade razblinil, je Bračič nadaljeval z delom v Mariboru ter koordiniral aktivnosti za sklenitev samoupravnega sporazuma o združitvi višjih in visokih šol v Univerzo v Mariboru. Po tedanjih postopkih je šel samoupravni sporazum skozi več različnih republiških institucij, da bi ga na koncu 2. julija 1975 potrdila dva zbora skupščine SR Slovenije. Dr. V. Bračič in dr. R. Crnkovič sta zastopala mariborsko združenje v republiški skupščini. Že naslednji dan, 3. julija 1975 je svet združenja v Impolu v Slovenski Bistrici sprejel sklep o razglasitvi Univerze v Mariboru in za njenega rektorja imenoval prof. dr. Vladimirja Bračiča, za prorektorja pa prof. dr. Rudija Crnkoviča.
Slika: Inavguracija Vladimirja Bračiča, prvega rektorja na Univerzi Maribor leta 1975 
 

Slovesna razglasitev Univerze v Mariboru je bila nato 19. septembra v Unionski dvorani v Mariboru, kjer je prof. dr. Bračič iz rok predsednika Izvršnega sveta SR Slovenije Andreja Marinca prejel rektorske insignije vpričo vrha slovenskega kulturnega, družbenega in političnega življenja. Na razglasitev je prišlo preko dvajset rektorjev in prorektorjev visokih šol in univerz iz tedanje Jugoslavije in iz več evropskih držav. Takega dogodka Maribor zlepa ne pozna in ni bil izjemnega pomena le za Maribor in Severovzhodno, marveč za vesoljno Slovenijo. Nekateri so pomen dogodka primerjali s prenosom sedeža lavantinske škofije v Maribor leta 1859.Slika: Rektorske isignije Univerze Maribor

Če samo bežno premislimo Bračičevo življenjsko delo od učitelja enorazrednice v Polomu do visokošolskega učitelja ter rektorja univerze v Mariboru, potem je na dlani, da je bil Bračič rojen, da uresničuje velike načrte. Zato so ga mnogi vabili v svoje vrste ali so mu dodeljevali naloge, ki jih drugi na bi opravili. Bračiču so lahko zaupali, saj je za uresničitev postavljenih ciljev vedno znal najti in prepričati krog sodelavcev, ki so projekte skupaj z njim pripeljati do cilja. Bil je človek, ki je hitro prepoznaval probleme in situacije, in ko se je za kaj odločil, je znal vztrajati in – uspeti. 
 

 
 
  

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si